Bán xe tải Hino 8.2 tấn thùng kín – FG8JPSB thể tích thùng lớn

Bán xe tải Hino 8.2 tấn thùng kín - FG8JPSB thể tích thùng lớn

Bán xe tải Hino 8.2 tấn thùng kín – FG8JPSB thể tích thùng lớn